Adresas: 
Kalniečių g. 214, Kaunas
Tel.: 37-386742

Internetinė svetainė: 
http://www.vyturelis.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
KKC „Kelio pradžia“

Lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ veikia specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras „Kelio pradžia…“, įkurtas 2003-čiaisiais metais. 2007 metų vasario 7 dieną buvo atidarytas naujas korekcinio konsultacinio centro "Kelio Pradžia" kabinetas. 

 

Vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ specialistai, ugdantys specialiųjų poreikių vaikus (vaikus, turinčius regėjimo ir kompleksinių sutrikimų), tenkinantys jų integracijos reikmes, yra pajėgūs teikti: NEMOKAMĄ kompleksinę, konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigų NELANKANTIEMS vaikams, turintiems regėjimo ir kompleksinių sutrikimų bei jų šeimoms, kitų ikimokyklinių įstaigų vaikams, bei pedagogams, integruotai ugdantiems šių specialiųjų poreikių vaikus.

 

VEIKLOS KRYPTYS:

Vaikų, turinčių regėjimo ir kompleksinių sutrikimų, poreikių tyrimas ir analizė. Duomenų banko kaupimas. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimas (konsultacinė veikla, individualus ugdomasis – korekcinis darbas su vaikais). Centro veiklos ir gerosios patirties sklaida (švietėjiška veikla). Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, orientuotomis į specialiųjų vaiko poreikių tenkinimą. Projektinė/programinė veikla.

 

CENTRO TIKSLAI: Didinti vaikų, turinčių regėjimo ir kompleksinių sutrikimų ir nelankančių ugdymo įstaigų, ugdymo (si) veiksmingumą. Didinti integruotai ugdomų vaikų, turinčių regėjimo ir kompleksinių sutrikimų, ugdymo (si) veiksmingumą. Inicijuoti ir plėtoti ugdomojo ir korekcinio darbo taikymo galimybes vaikams, turintiems regėjimo ir kompleksinių sutrikimų ikimokyklinio ugdymo institucijose, skleisti gerąją darbo patirtį visuomenėje.

 

Konsultacijų tėvams ir individualių korekcinių veiklų vaikams grafikas 2010-2011 m.m.

Tiflopedagogės:
Ramutė Rutkauskienė II, 8.00-8.45 val.
Regina Sotinienė III, 12.00-13.00 val.
Birutė Abromaitienė IV , 8.00-8.45 val.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojos (akių):
Nijolė Ščiupokienė II-V, 8.00-8.30 val.
Rita Juozelskienė I-V, 13-13.30 val.

Logopedė:
Dalia Bagdonienė II, 7.00-8.00 val.

Psichologė:
Šarūnė Magelinskaitė I, 16.30-17.30 val.
III, 17.30-18.30 val.